Carta Organisasi 2018

 

Kelab Tarian 2018/2019

Ketua Guru Penasihat

Pn. Lim Phaik Lean

 

Guru Penasihat     Guru Penasihat       Guru Penasihat       Guru Penasihat       Guru Penasihat

 Pn.Loh Pei Yee        Cik.Lye Wei Wan          Pn.Ooi Liew See   Cik.Meigala A/P Munusamy   Pn.Lily Cheah

 

Pengerusi

Teh Hui (6RS3)

 

          Naib Pengerusi                              Naib Pengerusi                             Naib Pengerusi

          Chong Jing (6RK1)                                   Soon Si Yin (4E2)                                 Lui Chun Keat (4M2)

 

Setiausaha                                        Setiausaha                          Naib Setiausaha

     Yvonne Wong Huey Chi (4S1)            Beng Bao Fang (4S3)            Tan Kuang Xuan (3E)

 

                                      Bendahari                                 Naib Bendahari                      Naib Bendahari

                        Gigi Chong Qi Qi (4M1)                     Celine Gan (4M2)                        Khoo Zhi Qing (3A)

 

Juruaudit

Saw Kin Feng (4E1)

 

            Ketua AJK Bilik Simpanan                                         Ketua AJK Papan Notis

         Tan Chuan Hin (4S5)                                                       Yeoh Yi Ling (4S2)

 

    AJK Bilik Simpanan                                                 AJK Papan Notis 

                                           Sophie Tan Zhi Jiun (4S5)                                         Yeap Shi Ning (3B)

 

AJK Bilik Simpanan                                                    AJK Papan Notis

Ho Wei Jian (4E1)                                                        Goh Poh Suan (3E)

 

AJK Bilik Simpanan                                                 AJK Papan Notis

Kelvin Quah Jia Jeat (4S7)                                     Ian Leong Zheng Yan (4S7)

 

AJK Bilik Simpanan                                                AJK Papan Notis

Leong Ming Chern (3G)                                          Donna Maung Qiu Ping (2B)

 

AJK Bilik Simpanan

Loo Lean Sheng (2B)

 

AJK Bilik Simpanan

Ong Yi Wei (2B)